Skip to main content

PÖFFi Filmikool

Film õppetöös (õpetajad)

Kursuse eesmärk on tutvustada audiovisuaalse õppematerjali eripärasid ning selle paljusid rakendusvõimalusi. Samuti tutvustab kursus võimalusi, kuidas filmi ja filmikunsti väljendusvahendeid edukalt õppetöös kasutada ning filmides käsitletut koos õpilastega koolitunnis analüüsida. Kursusel jagatakse nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi harjutusi. Peale kursuse läbimist oskab õpetaja siduda filmikunsti väljendusvahendeid erinevate õppeainetega.
Enrollment in this course is by invitation only

Kursuse tutvustus

Filmi õppetöös kursus on mõeldud õpetajatele. Kursuse eesmärk on tutvustada filmikunsti põhialuseid ja tekitada huvi filmikunsti vastu ning näidata kuidas seda on võimalik kasutada õppetöös. Kogu esitatavat õppematerjali on võimalik läbida iseseisvalt.

Kursuse käigus saab õpetaja teada, millised on filmikunsti põhimõisted ning millistest osadest film koosneb. Lisaks teoreetilistele teadmistele kätkeb kursus endas ka loomingulisi töid ja filminäiteid.

Kursuse maht on 35 akadeemilist tundi, õppematerjal on jagatud 7 nädala peale ehk kokku on kursusel 7 moodulit.

Eeldused kursuse läbimiseks

Antud kursus ei eelda mingeid eelteadmisi.

Kursuse juhendaja

Course Staff Image #1

Mikk Granström

Olen PÖFFi noorte- ja lastefilmide alafestivali Just Film juht ja programmi koostaja ning PÖFFi tegevjuht. Lisaks olen töötanud viimased 10 aastat filmiõpetajana koolis, juhendanud erinevaid noorte filmiprojekte ning filmiga seotud uurimistöid. Pedagoogilisi teadmisi olen omandanud Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis, hetkel õpin Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktorantuuris.

Mõned olulised lisad

Kas saan tunnistuse, kui läbin kursuse?

Jah, kõik kursuse läbinud saavad selle kohta ka vastava tunnistuse.

PÖFFi Filmikool

Alusta oma esimesi filmiõpinguid koos PÖFFiga