Skip to main content

PÖFFi Filmikool

Montaaži kursus I

Montaaži kursus I on suunatud 9.-12. klassi õpilastele. Koolituse käigus tutvutakse montaažiprogrammi Adobe Premiere võimalustega, et õpilane oskaks seda iseseisvalt hiljem kasutada.
Enrollment in this course is by invitation only

Kursuse tutvustus

Koolituse käigus tutvutakse montaažiprogrammi Adobe Premier Pro (olemas enamikes Eesti koolides) võimalustega, et õpilane oskaks seda iseseisvalt hiljem kasutada. Montaaž on tihti üks filmi tegemise keerulisemaid osi ja vajab harjutamist. Kursuse käigus õpitakse olulisemaid montaažireegleid ning tutvutakse ka sellega, kuidas on montaaž seotud filmi sisuga. Läbi praktiliste harjutuste omandab õpilane monteerimise põhitõed. Kursus sisaldab eestikeelseid videojuhiseid. Kursus on avatud 3. maist kuni 31. detsembrini ning seda on võimalik läbida endale sobivas tempos. Kursuse läbimiseks on vajalik ligipääs programmile Adobe Premiere Pro. Litsents on võimalik soetada Adobe ametlikul veebilehel või küsides ligipääsu võimaluste kohta oma koolilt.

Kursuse maht on 35 akadeemilist tundi, õppematerjal on jagatud 7 nädala peale ehk kokku on kursusel 7 moodulit. Soovi korral on võimalik igal koolil avada antud kursuse baasil koolis valikaine.

Eeldused kursuse läbimiseks

Antud kursus ei eelda mingeid eelteadmisi. Õpilasel peab olema huvi filmikunsti vastu. Samas pole ka eelneva huvi puudumine takistuseks, sest kursus on heaks esimeseks sissejuhatuseks montaažkunsti. Kursus loetakse läbinuks, kui õpilane on sooritanud kõik iseseisvad tööd.

Kursuse juhendaja

Mikk Granström

Olen PÖFFi noorte- ja lastefilmide alafestivali Just Film juht ja programmi koostaja ning PÖFFi tegevjuht. Lisaks olen töötanud viimased 10 aastat filmiõpetajana koolis, juhendanud erinevaid noorte filmiprojekte ning filmiga seotud uurimistöid. Pedagoogilisi teadmisi olen omandanud Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis, hetkel õpin Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktorantuuris.

Mõned olulised lisad

Kas kursuse läbimine maksab midagi?

Kursuse hind on 45 €.

Kas saan tunnistuse/hinde, kui läbin kursuse?

Jah, kõik kursuse läbinud saavad selle kohta ka vastava tunnistuse. Kui kool on otsustanud, et kursuse eest saab näiteks valikaine hinde, siis õpilane saab lisaks tunnistusele ka hinde.

PÖFFi Filmikool

Alusta oma esimesi filmiõpinguid koos PÖFFiga