Skip to main content

PÖFFi Filmikool

Filmilugu (8.-12. klass)

Mooduli eesmärk on anda õpilasele ülevaade filmitegemise protsessist, seda nii tehnilisest kui ka loomingulisest aspektist. Õppemoodul sisaldab teooriat ning praktilisi ülesandeid.
Enrollment is Closed

Kursuse tutvustus

Filmiloo sissejuhatav kursus on mõeldud 8.-12. klassi õpilastele. Kursuse eesmärk on tutvustada õppijale filmikunsti põhialuseid ja tekitada huvi filmikunsti vastu. Kogu esitatavat õppematerjali on võimalik läbida iseseisvalt, samuti võib kursust läbida ka õpetaja/juhendaja kaasabil.

Kursuse käigus saab õpilane teada, millised on filmikunsti põhimõisted ning millistest osadest film koosneb. Lisaks õpitakse analüüsima filme ning märkama seda, mida seni ehk iseseisvalt ei märgatud. Lisaks teoreetilistele teadmistele kätkeb kursus endas ka loomingulisi töid ja filminäiteid. Kõigile loomingulistele töödele annab kursuse juhendaja individuaalset tagasisidet.

Kursuse maht on 35 akadeemilist tundi, õppematerjal on jagatud 7 nädala peale ehk kokku on kursusel 7 moodulit. Soovi korral on võimalik igal koolil avada antud kursuse baasil koolis valikaine. Sellekohane lisainfo on allpool.

Eeldused kursuse läbimiseks

Antud kursus ei eelda mingeid eelteadmisi. Õpilasel peab olema huvi filmikunsti vastu. Samas pole ka eelneva huvi puudumine takistuseks, sest kursus on heaks esimeseks sissejuhatuseks filmikunsti. Kursus loetakse läbinuks, kui õpilane on sooritanud kõik iseseisvad tööd.

Kursuse juhendaja

Mikk Granström

Olen PÖFFi noorte- ja lastefilmide alafestivali Just Film juht ja programmi koostaja ning PÖFFi tegevjuht. Lisaks olen töötanud viimased 10 aastat filmiõpetajana koolis, juhendanud erinevaid noorte filmiprojekte ning filmiga seotud uurimistöid. Pedagoogilisi teadmisi olen omandanud Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis, hetkel õpin Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktorantuuris.

Mõned olulised lisad

Kas kursuse läbimine maksab midagi?

Kursus on täiesti tasuta.

Kas saan tunnistuse/hinde, kui läbin kursuse?

Jah, kõik kursuse läbinud saavad selle kohta ka vastava tunnistuse. Kui kool on otsustanud, et kursuse eest saab näiteks valikaine hinde, siis õpilane saab lisaks tunnistusele ka hinde.

Info õpetajale

Koolidel on soovi korral võimalik antud kursus lisada valikainete nimekirja. Kursuse maht on 35 akadeemilist tundi. Kokkuleppel kooliga on võimalik kursuse mahtu ka muuta. Kursust on võimalik läbida nii nädalate kaupa kui ka omas tempos, kursuse lõpuaeg on määratud kooli enda poolt. Kui kool otsustab kursuse lisada valikainena, toimub ka vähemalt 1-2 virtuaalset loengut juhendaja eestvedamisel. Valikaine avamiseks palun kirjutada meiliaadressil: filmikool@poff.ee

PÖFFi Filmikool

Alusta oma esimesi filmiõpinguid koos PÖFFiga